1. KOHALDAMINE
Garantiitingimusi kohaldatakse eraisikutele, edasimüüjatele ja äriklientidele pakutavatele hooldusteenustele.

2. LEPING
Osapoolte vahel sõlmitakse automaatselt leping, kui klient toob seadme hooldusesse. Kui osapoolte vahel on sõlmitud eraldi kirjalik leping, kohaldatakse kõnealust lepingut koos lisadega eelkõige neile garantiitingimustele.

3. HINNAD JA MAKSETINGIMUSED
Hoolduse eest esitatakse arve vastavalt kehtivale hinnakirjale.

4. GARANTII
Anname hooldusteenusele ja selle käigus kasutatud varuosadele 12-kuulise töögarantii. Garantiiaeg algab hetkest, kui klient võtab hooldatud seadme vastu. Aku garantii 6 kuud.

Garantii alla ei kuulu:
– Operatsioonisüsteemiga seotud parandused ja/või tootja operatsioonisüsteemi uuendustega seotud telefoni osade ühildumisprobleemid
– Seade, millele on tehtud “jailbreak“ või mille funktsioone või omadusi on muudetud
– Seade on peale hooldust maha kukkunud või on seadmes mehaanilise vigastuse jälgi
– Kui seadme ümbris/raam on deformeerunud, paindunud või murdunud
– Hoolduse tagajärjel kaotatud andmebaasid või andmed
– Kahjud, mis ei ole seotud algse remondiga
– Kliendi katsed ise seadet hooldada
– Seade, mis on saanud veekahjustusi

Seadme valmistaja garantii ei säili peale hooldustöid. Samuti ei saa me tagada peale remonti algseid omadusi, näiteks vee- ning tolmukindlust. Klient vastutab peale hooldust ise selle eest, et seade ei saa märjaks.

Hooldusraport on sinu garantiikviitung.
Garantiiremont teostatakse vaid hooldusraporti alusel.

PuhelinFix ei anna garantiid hooldustöödele, kui teie telefoni emaplaat oli eelnevalt remonditud.

5. JÄRELE TULEMATA JÄTMINE
Teenindusse toodud seadet säilitatakse alates hoolduse valmimisest kolm (3) kuud, mille järel läheb toote omandiõigus hooldusettevõttele.